Thursday, November 27, 2014

Маркетинг еволуција

Разлика меѓу пропаганда и промоција:

Пропаганда пропагира односно проповеда вистини за кои нема докази туку само силно верување. Пропаганда врбува, протнува идеали низ исушени мозочни ќелии.

Промоција е промовирање односно покажување на гледиште, агол, постоење. Промоција е да речеш „еве јас што направив, па вие како сакате“.

Во модерниот маркетинг целосно се исфрла поимот 'пропаганда' и се воведува 'промоција' затоа што луѓето се посвесни од порано. Доказ дека луѓе не еволуираат во паметност, туку во свесност.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More